Glanhau gwter: sut i wneud hynny?

Glanhau gwter: sut i wneud hynny?
James Jennings

Mae'r rhai sy'n byw gartref yn gwybod pa mor bwysig yw glanhau'r gwter - mewn adeiladau, gweithwyr proffesiynol sy'n glanhau, fodd bynnag, mewn cartrefi, gall y preswylwyr eu hunain wneud hynny.

Gweld hefyd: Ailgylchu gwastraff: sut i wneud hynny?

Fodd bynnag, mae'n yn dasg ddomestig sy'n gofyn am rywfaint o ofal fel nad oes unrhyw ddamweiniau a, heddiw, rydyn ni'n mynd i'ch helpu chi gyda'r glanhau gam wrth gam!

Y pynciau fydd:

> Pa mor bwysig yw glanhau cwteri?

> Glanhau cwteri: dysgwch sut i wneud hynny

Edrychwch ar awgrymiadau ar gyfer glanhau'r iard

Beth yw pwysigrwydd glanhau cwteri?

Pan fydd y cwteri yn cael eu glanhau o fewn y cyfnod a nodir, maent yn cyflawni eu swyddogaeth yn gywir, hynny yw, gallant gasglu dŵr glaw sy'n rhedeg dros y to, gan osgoi ymdreiddiad, gyda chraciau a chorydiad, lleithder gormodol a hefyd yn amddiffyn y cartref rhag dŵr.

Pwynt pwysig iawn arall yw bod glanhau yn osgoi olion dŵr llonydd, gan atal achosion o dengue.

Gweld hefyd: Sut i lanhau hidlydd coffi? Gweler y dechneg ar gyfer pob hidlydd

Yr amlder a nodir ar gyfer glanhau yw o leiaf bob tri mis.

Dysgu sut i adael y ffenestri'n disgleirio

Glanhau gwter: dysgwch sut i wneud hynny

Ar gyfer glanhau gwter yn effeithlon, mae'n bwysig gwahanu'r holl offer angenrheidiol cyn mynd i fyny at y gwter, er mwyn sicrhau diogelwch ac ymarferoldeb wrth lanhau.

Cofiwch byth i wneud y math hwn o lanhau ar ddiwrnodau glawog neu stormus,Cyfunol? Gall fod yn beryglus.

Darllenwch hefyd: Sut i lanhau'r pwll

Cynhyrchion glanhau cwteri

Ar wahân: bagiau sothach, menig glanhau, llwy blastig neu rhaw gardd, pibell a bwced gyda channydd a hydoddiant dŵr.

Diweddglo morgrug cartref ar unwaith am byth!

Cam wrth gam i lanhau’r gwter

Os bydd rhwystr yn y gwter, mae’n bwysig gwirio a all gweithiwr proffesiynol eich helpu, fel y Mae'r broses o ddadglocio ychydig yn fwy cain a llafurus.

Dim ond rhag ofn y bydd y gwter yn gweithio'n normal y mae'r glanhau cam wrth gam:

1. Yn gyntaf, cefnogwch yr ysgol fel eich bod yn teimlo'n ddiogel ac, unwaith y byddwch yn siŵr ei bod yn ddiogel, dringwch i fyny i gael mynediad i'r to – ond byddwch yn ofalus i beidio â phwyso yn erbyn y gwter, rhag i chi ei niweidio.

Dyma hi Mae'n braf gofyn i rywun arall eich helpu i ddal y gwter wrth lanhau.

2. Gyda chymorth maneg lanhau, tynnwch yr holl ganghennau a dail rhydd o'r ardal, a hefyd cymerwch lwy blastig neu rhaw gardd i lanhau'r baw o'r gwter.

3. Rhowch yr holl wastraff hwn mewn bag sbwriel.

4. Gyda phibell, golchwch y gwter i sicrhau ei fod yn lân ac i wirio bod y dŵr yn draenio fel y dylai.

5. Hefyd rinsiwch â thoddiant o gannydd a dŵr, i lanweithio'r gwter,atal ymddangosiad wyau Aedes Aegypti

6. Rinsiwch olaf gyda'r pibell a dyna ni: glanhau wedi'i wneud!

Y dulliau gorau o dynnu llwydni o'r wal

Ar gyfer glanhau cwteri yn ddiogel ac yn effeithlon, cyfrifwch ymlaen y cynhyrchion Ype. Gweler ein llinell gyflawn yma!
James Jennings
James Jennings
Mae Jeremy Cruz yn awdur enwog, yn arbenigwr, ac yn frwdfrydig sydd wedi cysegru ei yrfa i'r grefft o lanhau. Gydag angerdd diymwad am fannau gwag, mae Jeremy wedi dod yn ffynhonnell dda ar gyfer awgrymiadau glanhau, gwersi, a haciau bywyd. Trwy ei flog, mae’n anelu at symleiddio’r broses lanhau a grymuso unigolion i drawsnewid eu cartrefi yn hafanau pefriog. Gan dynnu ar ei brofiad a'i wybodaeth helaeth, mae Jeremy yn rhannu cyngor ymarferol ar dacluso, trefnu a chreu arferion glanhau effeithlon. Mae ei arbenigedd hefyd yn ymestyn i atebion glanhau ecogyfeillgar, gan gynnig dewisiadau amgen cynaliadwy i ddarllenwyr sy'n blaenoriaethu glendid a chadwraeth amgylcheddol. Ochr yn ochr â’i erthyglau llawn gwybodaeth, mae Jeremy yn darparu cynnwys deniadol sy’n archwilio pwysigrwydd cynnal amgylchedd glân a’r effaith gadarnhaol y gall ei chael ar les cyffredinol. Trwy ei adrodd straeon trosglwyddadwy a'i hanesion y gellir eu cyfnewid, mae'n cysylltu â darllenwyr ar lefel bersonol, gan wneud glanhau yn brofiad pleserus a gwerth chweil. Gyda chymuned gynyddol wedi’i hysbrydoli gan ei fewnwelediadau, mae Jeremy Cruz yn parhau i fod yn llais dibynadwy ym myd glanhau, trawsnewid cartrefi ac yn byw un post blog ar y tro.