Meddalydd babi: chwilfrydedd a ffyrdd o ddefnyddio

Meddalydd babi: chwilfrydedd a ffyrdd o ddefnyddio
James Jennings

Ydych chi'n gwybod bod arogl dillad plant? Mae'n feddalydd y babi ei hun yn dod i rym! Sut na allwch chi garu'r arogl nodweddiadol hwn?

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n gwahanu rhai chwilfrydedd ac awgrymiadau ar gyfer defnyddio'r cynnyrch i'ch arwain chi! Beth yw'r gwahaniaeth rhwng meddalydd ffabrig babi a meddalydd ffabrig arferol?

 • Pryd alla i ddefnyddio meddalydd ffabrig ar ddillad babi?
 • Beth yw swyddogaethau meddalydd ffabrig babi?
 • A yw'r holl feddalydd ffabrig babi yn hypoalergenig?
 • Beth yw'r mathau o feddalydd ffabrig babi?
 • 4 awgrym ar gyfer golchi dillad gyda ffabrig babi meddalydd
 • Beth yw'r gwahaniaeth rhwng meddalydd ffabrig babi a meddalydd ffabrig rheolaidd?

  Mae'r gwahaniaeth yn y cyfansoddiad! Er bod y meddalydd ffabrig cyffredin yn fwy crynodedig a bod ganddo actifau cryfach, mae'r meddalyddion ffabrig ar gyfer babanod yn cael eu hystyried yn niwtral ac yn feddalach.

  Mae hyn oherwydd bod y meddalyddion ffabrig ar gyfer babanod yn cael eu creu yn enwedig gan feddwl am y cysylltiad â chroen y babi, felly, mae ganddynt actifau llai ymosodol yn y fformiwla.

  Ah! Os oeddech chi'n chwilfrydig i ddysgu mwy am y meddalydd ffabrig cyffredin, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n edrych ar ein testun yn siarad amdano!

  Pryd alla i ddefnyddio meddalydd ffabrig ar ddillad babi?

  Y defnydd o argymhellir meddalyddion ffabrig ar gyfer dillad babanod o flwyddyn gyntaf bywyd. Cyn y flwyddyn gyntaf, dim ond sebon niwtral a argymhellir ar gyfer golchi.

  Beth yw swyddogaethau meddalydd ffabrig ar gyfer

  Mae'r meddalydd babi, ar wahân i ddarparu arogl meddal a dymunol yn y dilledyn, hefyd yn gofalu am y ffibrau ffabrig, gan eu gadael wedi'u halinio. Dyma o ble mae'r teimlad o feddalwch yn dod!> Ydy! Yn ogystal, mae pob un yn cael ei brofi'n ddermatolegol. Mae'r rhan fwyaf o'r meddalyddion babanod yn cymryd cyfansoddion bioddiraddadwy yn y fformiwla.

  Gweld hefyd: Plicion bwyd: edrychwch ar awgrymiadau ar sut i'w defnyddio!

  I ddysgu mwy am gynhyrchion hypoalergenig, gwiriwch ein testun trwy glicio yma

  Oeddech chi'n gwybod bod dau fath o feddalyddion babanod ? Dewch i ni ddod i'w hadnabod isod! Felly, mae'r swm a argymhellir i'w ddefnyddio ar adeg golchi yn is.

  gwanhau

  Ar y llaw arall, mae gan y meddalydd gwanedig fwy o ddŵr yn y cyfansoddiad a dyma'r un a ddefnyddir fwyaf.

  4 Awgrym Meddalydd Babanod

  1. Y cyngor cyntaf yw gwahanu dillad y babi oddi wrth weddill y bobl o'r tŷ. Felly rydych chi'n atal gweddillion cynhyrchion eraill rhag cymysgu â gwisg y babi ac yn achosi rhywfaint o alergedd.

  2. Mae'r ail awgrym yn cyfeirio at y defnydd o'r bwced, os dewiswch socian y gwisgoedd: ceisiwch ddefnyddio bwced penodol ar gyferdillad babi am yr un rheswm a grybwyllwyd uchod. Mae 15 munud yn ddigon i olchi'n hawdd!

  3. Gallwch olchi'r dillad â llaw ac yn y peiriant, ond cyn defnyddio'r meddalydd ffabrig, golchwch y dillad gyda sebon niwtral neu gnau coco - os yw'n arbennig i blant, gwell fyth!

  4. Cyn storio'r dillad, gwnewch yn siŵr eu bod yn hollol sych i osgoi achosion o ffwng a bacteria. Ah, well gadael iddyn nhw sychu'n naturiol.

  Dysgwch bopeth am Ypê Concentrate Delicate Softener trwy glicio yma!

  Gweld hefyd: Sut i addurno ystafell: awgrymiadau ar gyfer gwahanol fathau o ofod  James Jennings
  James Jennings
  Mae Jeremy Cruz yn awdur enwog, yn arbenigwr, ac yn frwdfrydig sydd wedi cysegru ei yrfa i'r grefft o lanhau. Gydag angerdd diymwad am fannau gwag, mae Jeremy wedi dod yn ffynhonnell dda ar gyfer awgrymiadau glanhau, gwersi, a haciau bywyd. Trwy ei flog, mae’n anelu at symleiddio’r broses lanhau a grymuso unigolion i drawsnewid eu cartrefi yn hafanau pefriog. Gan dynnu ar ei brofiad a'i wybodaeth helaeth, mae Jeremy yn rhannu cyngor ymarferol ar dacluso, trefnu a chreu arferion glanhau effeithlon. Mae ei arbenigedd hefyd yn ymestyn i atebion glanhau ecogyfeillgar, gan gynnig dewisiadau amgen cynaliadwy i ddarllenwyr sy'n blaenoriaethu glendid a chadwraeth amgylcheddol. Ochr yn ochr â’i erthyglau llawn gwybodaeth, mae Jeremy yn darparu cynnwys deniadol sy’n archwilio pwysigrwydd cynnal amgylchedd glân a’r effaith gadarnhaol y gall ei chael ar les cyffredinol. Trwy ei adrodd straeon trosglwyddadwy a'i hanesion y gellir eu cyfnewid, mae'n cysylltu â darllenwyr ar lefel bersonol, gan wneud glanhau yn brofiad pleserus a gwerth chweil. Gyda chymuned gynyddol wedi’i hysbrydoli gan ei fewnwelediadau, mae Jeremy Cruz yn parhau i fod yn llais dibynadwy ym myd glanhau, trawsnewid cartrefi ac yn byw un post blog ar y tro.