Sut i lanhau hidlydd dŵr? Dysgwch o'n llawlyfr!

Sut i lanhau hidlydd dŵr? Dysgwch o'n llawlyfr!
James Jennings

Tabl cynnwys

Ydych chi'n gwybod sut i lanhau hidlydd dŵr? Mae'n arferiad pwysig cadw ansawdd y dŵr a'i atal rhag cael ei halogi gan amhureddau o'r peiriant - felly os sylwch ar flas gwahanol yn y dŵr i'r ffilter, mae'n debyg mai diffyg glanhau sy'n gyfrifol am hynny!

Darllenwch ymlaen i edrych ar ein hawgrymiadau 🙂

Angen glanhau'r hidlydd dŵr?

Ni ellir golchi rhai hidlwyr, yn dibynnu ar fodel eich purifier dŵr. Felly, dylech bob amser ymgynghori â'r cyfarwyddiadau i ddarganfod a ellir glanhau. Gellir golchi'r hidlyddion clai a thrydan, er enghraifft!

Rydym yn dysgu sut i olchi'r ffilter clai yma!

Pan fydd dŵr glân hidlydd?

Gellir glanhau'r rhan allanol yn ôl faint o faw cronedig, felly nid oes amser a argymhellir. Eisoes, y rhan fewnol, mae'n bwysig glanhau bob 3 mis, o leiaf.

Yn ogystal, mae angen cynnal a chadw'r hidlydd purifier bob 6 mis.

Sut i lanhau'r hidlydd dŵr: rhestr o gynhyrchion a deunyddiau addas

Dim ond:

> Ypê Glanedydd Niwtral

Gweld hefyd: Planhigion ymlid: 7 math i'w cael gartref

> Dŵr Glanweithdra Ypê

> Ypê sbwng

Sut i lanhau hidlydd dŵr gam wrth gam

Gwiriwch nawr sut i olchi pob rhan o'r hidlydd dŵr!

Sut i lanhau hidlydd dŵr trydan<7

I lanhau'r hidlydd dŵr trydan, dechreuwch drwy ddad-blygio'r teclyn ac ynayna cymysgwch 1 llwy fwrdd o Ddŵr Glanweithdra Ypê mewn 4 litr o ddŵr.

Gwneud hynny, gwlychu'r Sbwng Ypê yn yr hydoddiant a glanhau'r tu mewn a'r tu allan i'r hidlydd. Cyn tynnu'r cynnyrch â lliain glân, arhoswch o leiaf 5 munud i'r hydoddiant ddod i rym.

Gweld hefyd: Sut i sychu dillad yn gyflym ac yn ddiogel

Sut i lanhau'r plwg hidlo dŵr

Ni argymhellir defnyddio cynhyrchion glanhau'r cannwyll, dim ond dŵr, er mwyn peidio â pheryglu purdeb eich hidlydd. Felly, i'w lanhau, rhowch y gannwyll o dan ddŵr rhedeg a rhwbiwch yr wyneb gyda chymorth sbwng meddal. Ar ôl glanhau popeth, arhoswch iddo sychu a'i roi yn ôl yn yr hidlydd.

Sut i lanhau'r bibell hidlo dŵr

Dechreuwch drwy ddatgysylltu'r pibellau mewnfa ddŵr, yna lleolwch y fewnfa bibell hidlydd i gael gwared. Gwnewch hyn yn ofalus – os oes angen, defnyddiwch gefail trwyn nodwydd. Ar ôl ei dynnu, tynnwch yr holl weddillion arwyneb, fel lint a llwch, ac yna golchwch.

Gallwch wlychu sbwng meddal mewn dŵr gyda glanedydd i'w lanhau ac yna rinsiwch o dan ddŵr rhedegog. Unwaith y bydd hynny wedi'i wneud, plygiwch yr hidlydd yn ôl i mewn, gosodwch y pibellau a gwnewch yn siŵr bod popeth yn ei le!

A wnaethoch chi yfed dŵr heddiw? Mae'n gais da i gadw'r corff yn hydradol. Gwiriwch ragor awgrymiadau iechyd yma!
James Jennings
James Jennings
Mae Jeremy Cruz yn awdur enwog, yn arbenigwr, ac yn frwdfrydig sydd wedi cysegru ei yrfa i'r grefft o lanhau. Gydag angerdd diymwad am fannau gwag, mae Jeremy wedi dod yn ffynhonnell dda ar gyfer awgrymiadau glanhau, gwersi, a haciau bywyd. Trwy ei flog, mae’n anelu at symleiddio’r broses lanhau a grymuso unigolion i drawsnewid eu cartrefi yn hafanau pefriog. Gan dynnu ar ei brofiad a'i wybodaeth helaeth, mae Jeremy yn rhannu cyngor ymarferol ar dacluso, trefnu a chreu arferion glanhau effeithlon. Mae ei arbenigedd hefyd yn ymestyn i atebion glanhau ecogyfeillgar, gan gynnig dewisiadau amgen cynaliadwy i ddarllenwyr sy'n blaenoriaethu glendid a chadwraeth amgylcheddol. Ochr yn ochr â’i erthyglau llawn gwybodaeth, mae Jeremy yn darparu cynnwys deniadol sy’n archwilio pwysigrwydd cynnal amgylchedd glân a’r effaith gadarnhaol y gall ei chael ar les cyffredinol. Trwy ei adrodd straeon trosglwyddadwy a'i hanesion y gellir eu cyfnewid, mae'n cysylltu â darllenwyr ar lefel bersonol, gan wneud glanhau yn brofiad pleserus a gwerth chweil. Gyda chymuned gynyddol wedi’i hysbrydoli gan ei fewnwelediadau, mae Jeremy Cruz yn parhau i fod yn llais dibynadwy ym myd glanhau, trawsnewid cartrefi ac yn byw un post blog ar y tro.