Centrifuge: y canllaw cyflawn i'r offer

Centrifuge: y canllaw cyflawn i'r offer
James Jennings

Mae'r centrifuge yn beiriant lle rydych chi'n rhoi'r dillad wedi'u golchi, yn dal yn wlyb, ac mae'n eu danfon bron yn sych mewn ychydig funudau. Mae ei fodur yn gwneud symudiad cylchdro cyflym iawn a, gyda hynny, mae'r dŵr o'r ffabrigau'n cael ei ddraenio.

Gweld hefyd: Planhigion ymlid: 7 math i'w cael gartref

Hynny yw, mae'n cyflymu'r broses sychu, gan adael y darnau ychydig yn llaith. Cyn bo hir, yna mae angen eu hymestyn ar y llinell ddillad i sychu'n llwyr.

Mae'r centrifuge wedi'i nodi ar gyfer rhai achosion penodol, mae ganddo nifer o fanteision ac mae'n gofyn am rai rhagofalon y mae angen i chi eu gwybod. Gwiriwch bopeth yn y llinellau nesaf.

Pa un sy'n well: centrifuge neu sychwr?

Yr ateb yw: mae'n dibynnu. Mae'r dewis rhwng centrifuge a sychwr dillad yn amrywio yn ôl nifer o ffactorau, megis y gofod sydd gennych gartref, yr ymarferoldeb rydych chi ei eisiau a hyd yn oed faint allwch chi ei fforddio am yr offer.

Y centrifuge yw'r gorau cynnyrch delfrydol ar gyfer y rhai nad oes ganddynt beiriant golchi gartref, gan ei fod yn hwyluso'r broses sychu yn fawr (mae'n cymryd ymdrech i wasgaru'r dillad â llaw, dde?).

Fel arfer mae'n gorffen golchi dillad allgyrchiant beicio mewn llai na phum munud, felly, nid yw'n defnyddio llawer o drydan.

Ynghyd â pheiriant golchi, mae'r centrifuge yn gwneud y deuawd perffaith, gan eu bod bron yn cyflawni'r un rôl â pheiriant golchi.<1

Mae'r peiriant sychu dillad yn beiriant sy'n defnyddio aer poeth neu aer oer ac yn danfon ydillad yn sych ac yn barod i'w rhoi i gadw.

Mae'n cael ei nodi ar gyfer y rhai nad oes ganddynt le i hongian dillad ar ôl troelli neu y mae'n well ganddynt hepgor y cam hwn. Mae'r broses yn cymryd mwy o amser a gall amrywio rhwng 30 munud a thair awr.

Mae yna beiriannau sy'n sychwyr dillad (sydd angen peiriant golchi dillad) a sychwyr sy'n dod gyda pheiriant golchi a sychu.

Yn olaf: mae centrifuge fel arfer yn costio llai na sychwr dillad.

Sut i ddefnyddio centrifuge dillad?

I ddefnyddio centrifuge, mae'n syml iawn: rhowch y dillad gwlyb y tu mewn i'r drwm , addaswch yr amser rhedeg a dyna ni, mae'n mynd i weithio ar ei ben ei hun. Mae allgyrchyddion fel arfer wedi'u diffodd yn awtomatig.

Gallwch roi'r rhan fwyaf o ddillad yn y centrifuge: jîns, cotiau, dillad gwely, bath a lliain bwrdd, ymhlith eraill.

Ond cofiwch ei fod bob amser Mae'n bwysig darllen y cyfarwyddiadau ar label y dilledyn cyn mynd â nhw i'r centrifuge, iawn?

Ar ôl y centrifuge, dim ond tynnu'r dillad o'r tu mewn a'u hongian ar y llinell ddillad.

6 mantais o gael centrifuge

Hyd yn hyn, gallwch gael syniad o ba mor ymarferol yw cael centrifuge dillad. Ond beth am wirio holl fanteision y centrifuge ar unwaith?

Mae'r buddion hyn yn rhy dda i'w hanwybyddu, edrychwch arno:

1. Arbed amser: mae'n helpu llawer i'r rhai nad oes ganddyn nhw beiriant golchi,cyflymu sychu rhannau.

2. Arbed Ynni: Mae'n declyn sy'n gweithio'n gyflym nad yw'n defnyddio llawer o drydan.

3. Cost-effeithiol: o'i gymharu â'r optimeiddio a gewch yn y drefn arferol, nid yw'r centrifuge yn ddrud.

4. Nid yw'n cymryd llawer o le: mae'n ysgafn iawn ac yn gryno, gyda chyfartaledd o tua 7 kg.

5. Perfformiad: mae gan y centrifuge fodur pwerus iawn ac mae gan rai gapasiti o hyd at 15 kg.

6. Mae'n hawdd ei lanhau: mae cadw'r centrifuge yn hylan yn syml, nid oes angen technegau a chynhyrchion cymhleth.

Sut i lanweithio'r centrifuge?

Fel y soniasom yn ddiweddar, mae glanweithio'r centrifuge dillad yn ddim yn anodd o gwbl. Mae'n bwysig iawn eich bod yn gwneud y glanhau cyfnodol hwn o leiaf unwaith yr wythnos, er mwyn sicrhau bod yr offer yn gweithio'n iawn a helpu i gadw ei wydnwch.

Ah, cyn gadael i'w glanhau, mae'n werth darllen y llawlyfr o Cyfarwyddiadau gwneuthurwr centrifuge i wneud yn siŵr eich bod yn glanhau'n gywir.

Mae proses lanhau sylfaenol yn gweithio fel hyn:

Yn gyntaf, dad-blygiwch y centrifuge. Yn ail, tynnwch lint, gweddillion meinwe a baw arall sy'n cronni y tu mewn i'r centrifuge.

Gyda lliain amlbwrpas Perfex llaith ac ychydig ddiferion o lanedydd niwtral, glanhewch y tu allan a'r tu mewn i'r centrifuge.

> Ewch trwy ardal gyfan y centrifuge: ar y caead, ar y drwm, ar y botymauetc. Wedi hynny, sychwch â lliain glân, sych i gael gwared ar yr holl leithder.

Dewis arall yw chwistrellu'r llinell Antibac Newydd, gellir defnyddio'r diheintydd a'r cynnyrch amlbwrpas y tu mewn a'r tu allan ar gyfer y glanhau hwn gyda chymorth y brethyn amlbwrpas perfex.

7 rhagofal wrth ddefnyddio centrifuge

Yn ogystal â glanhau'n aml, mae rhagofalon hanfodol eraill gyda'r centrifuge.

Wrth ddefnyddio'ch un chi, cofiwch:

1. Peidiwch byth â gwlychu'r ddyfais a'i chydrannau electronig

2. Caewch zipper y dillad, er mwyn osgoi ffrithiant y tu mewn i'r peiriant

3. Dosbarthwch y dillad yn gyfartal y tu mewn i'r allgyrchydd

4. Parchwch y terfyn pwysau y mae'r centrifuge yn ei gynnal

5. Osgowch ei roi mewn amgylcheddau lle mae llawer o bobl yn symud a gwnewch yn siŵr bod ei bedair troedfedd yn cael ei gynnal ar y ddaear (fel arall fe all droi drosodd)

6. Peidiwch byth â defnyddio cynhyrchion sgraffiniol y tu mewn i'r allgyrchydd

7. Gwnewch waith cynnal a chadw ataliol blynyddol i osgoi diffygion yn y centrifuge

Gweld hefyd: Sut i gael gwared ar lygod mawr mewn ffordd ddiogel ac ymarferol

Nawr eich bod wedi darllen ein cynnwys ar y centrifuge, edrychwch hefyd ar sut i lanhau'r peiriant golchi .
James Jennings
James Jennings
Mae Jeremy Cruz yn awdur enwog, yn arbenigwr, ac yn frwdfrydig sydd wedi cysegru ei yrfa i'r grefft o lanhau. Gydag angerdd diymwad am fannau gwag, mae Jeremy wedi dod yn ffynhonnell dda ar gyfer awgrymiadau glanhau, gwersi, a haciau bywyd. Trwy ei flog, mae’n anelu at symleiddio’r broses lanhau a grymuso unigolion i drawsnewid eu cartrefi yn hafanau pefriog. Gan dynnu ar ei brofiad a'i wybodaeth helaeth, mae Jeremy yn rhannu cyngor ymarferol ar dacluso, trefnu a chreu arferion glanhau effeithlon. Mae ei arbenigedd hefyd yn ymestyn i atebion glanhau ecogyfeillgar, gan gynnig dewisiadau amgen cynaliadwy i ddarllenwyr sy'n blaenoriaethu glendid a chadwraeth amgylcheddol. Ochr yn ochr â’i erthyglau llawn gwybodaeth, mae Jeremy yn darparu cynnwys deniadol sy’n archwilio pwysigrwydd cynnal amgylchedd glân a’r effaith gadarnhaol y gall ei chael ar les cyffredinol. Trwy ei adrodd straeon trosglwyddadwy a'i hanesion y gellir eu cyfnewid, mae'n cysylltu â darllenwyr ar lefel bersonol, gan wneud glanhau yn brofiad pleserus a gwerth chweil. Gyda chymuned gynyddol wedi’i hysbrydoli gan ei fewnwelediadau, mae Jeremy Cruz yn parhau i fod yn llais dibynadwy ym myd glanhau, trawsnewid cartrefi ac yn byw un post blog ar y tro.