Sut i addurno ystafell wely a pham ei fod mor bwysig?

Sut i addurno ystafell wely a pham ei fod mor bwysig?
James Jennings

Rydym wedi casglu yn yr erthygl hon rai awgrymiadau ar sut i addurno ystafell wely ddwbl. Ond yn gyntaf, gadewch i ni ddeall ychydig am bwysigrwydd gwneud hyn yn gywir.

Mae'r astudiaeth o Seicoleg Amgylcheddol (a elwid yn gyntaf yn Seicoleg Pensaernïaeth) yn profi: mae gofod yn bendant yn dylanwadu ar ymddygiad dynol.

Yn ogystal , mae'r astudiaeth yn dangos bod y gwrthwyneb hefyd yn wir: mae ymddygiad dynol hefyd yn dylanwadu ar yr amgylchedd.

Dyma lle mae elfennau gofod yn dod i mewn i chwarae, megis gwyntyllau, golau'r haul, maint y dodrefn, maint y gwely, ac ati ymlaen. Mae popeth yn cyfrif wrth wneud amgylcheddau cyfforddus a dymunol. Yn ogystal â myfyrio'n uniongyrchol ar fywyd o ddydd i ddydd ac ansawdd bywyd y cwpl!

Am y rheswm hwn, byddwn yn eich helpu i ganolbwyntio ar gyfansoddiadau gofod a all fod o fudd i'r cwpl. Beth am i ni ei wneud?

Beth yw manteision addurno ystafell wely ddwbl ar gyfer y berthynas?

Yr ystafell wely ddwbl yw'r ystafell fwyaf agos atoch yn y tŷ, ein man gorffwys.

>Mae'r elfennau sy'n rhan o'r ystafell wely yn dylanwadu ar ansawdd y cwsg ac, o ganlyniad, y parodrwydd i ddeffro. Wrth gwrs mae dylanwad llawer o ffactorau, ond mae'r ystafell yn bendant yn un ohonyn nhw.

Yn ogystal, mae'r ystafell wely ddwbl hefyd yn amgylchedd agosatrwydd i'r cwpl.

Gweithio yn hyn strwythur gyda mwy o sylw yn cynyddu cysur y cwpl ac yn gwella ansawdd ybywyd yn gyffredinol. Gall ystafell gyda llawer o ddodrefn, cyfyng, blêr, heb lawer o awyru ac achosion o olau, er enghraifft, fod yn ffactor sy'n gwaethygu straen yn dawel. Mae pob elfen yn bwysig ac rydym yn cyflwyno rhai enghreifftiau o hyn isod.

Darllenwch hefyd: Sut i lanhau ystafell wely ddwbl

Sut i ddechrau addurno ystafell wely. ystafell wely ddwbl ? Edrychwch ar 7 arddull addurno

Y cam cyntaf yw diffinio arddull i'w dilyn a chwilio am elfennau sy'n deialog ag ef. Mae yna sawl un diddorol, dyma rai:

1. Arddull ddiwydiannol. Y bwriad yw creu amgylchedd integredig, heb rannu ystafelloedd. Mae'n glasur yn Efrog Newydd ac mae'n cynnwys lliwiau llachar, gorffeniadau metelaidd, deunyddiau trefol (sment wedi'i losgi, dur, concrit) a gosodiadau a strwythurau agored (fel ceblau, er enghraifft).

2. Arddull retro. Mae'n achub sawl elfen o'r 20au i'r 50au. Mae'n gwerthfawrogi lliwiau cryf, goleuo anuniongyrchol, patrymau geometrig a llinellau crwn.

3. Arddull glasurol. Mae'r elfennau'n cyfeirio at foethusrwydd a soffistigedigrwydd. Ymhlith y nodweddion mae cyferbyniad lliw, eitemau swmpus (fel rygiau a chlustogau), eitemau clasurol a gorffeniadau bonheddig.

4. Arddull fodern. Minimalaidd a chydag ychydig o ategolion. Yma, mae ymarferoldeb yn cael ei flaenoriaethu dros estheteg. Ymhlith y nodweddion mae lliwiau niwtral, llinellau pur a syth, ysgafnder a thryloywder.

5. Arddull dwyreiniol. gwerth amcydbwysedd rhwng yr elfennau. Y nodweddion yw: dodrefn isel, arlliwiau meddal, rhaniadau ysgafn a botaneg.

6. Steil vintage. Mae'r addurn yn achub hanfod y 50au a'r 60au.Mae'r esthetig yn cynnwys erthyglau cyfnod, gorffeniadau haearn, goleuo neon, pastel a thonau sobr.

Gweld hefyd: Planhigion ymlid: 7 math i'w cael gartref

7. Arddull wladaidd. Yma, manteisir ar y deunydd crai. Mae'r arddull yn cynnwys darnau wedi'u gwneud â llaw, golau melyn, planhigion, lliwiau natur a llawer o ffabrigau a gweadau, fel waliau cerrig, pren a brics solet.

8. Arddull rhamantus. Y syniad yw darparu llonyddwch a cheinder. Mae'r arddull yn debyg iawn i esthetig Provencal ac yn cymysgu arlliwiau pastel a golau, dodrefn gyda ffabrig cotwm, llenni ysgafn a phrintiau blodau.

Cofiwch ei bod yn bwysig bod gan yr ystafell ychydig ohonoch chi a'ch partner . Mae'n braf chwilio am dir canol rhwng chwaeth pob un a buddsoddi mewn ategolion sy'n deialog â'r ddwy bersonoliaeth.

Sut i addurno ystafell wely ddwbl: awgrymiadau ar gyfer y mathau mwyaf amrywiol

Dewch i ni ewch i awgrymiadau addurno!

Sut i addurno ystafell wely ddwbl fach

> Os yw'r gofod yn fach, gallwch fuddsoddi mewn wal lliw, yn ddelfrydol mewn tôn ysgafnach. Gall eraill fod yn wyn, gan roi synnwyr o ddyfnder.

> Gall silffoedd fod yn ddewis da, felly nid yw'r cypyrddau yn cymryd cymaint o le. Syniad arall ywbuddsoddi mewn cwpwrdd modiwlaidd, sydd â silffoedd adeiledig.

> Buddsoddwch mewn drychau: oherwydd eu bod yn adlewyrchyddion, maent yn creu ymdeimlad o ehangder.

> Cyfrifwch ar ddodrefn isel, fel nad yw'r lle'n mynd yn llai ac yn gyfyng.

> Defnyddio blychau trefnu i storio gwrthrychau.

Gweld hefyd: Ydych chi'n gwybod sut i lanhau clustffonau? Gwiriwch dechnegau!

> Defnyddiwch lampau crog fel nad ydynt yn cymryd lle wrth y pen gwely.

Sut i addurno ystafell wely ddwbl fawr

Mae llawer o opsiynau yma! Yn ôl yr addurn a ddewiswyd, gallwch ddefnyddio llenni, gobenyddion, cypyrddau dillad adeiledig, prosiect gyda drama o oleuadau ac, yn dibynnu ar y gofod, gwely brenin neu superking!

Sut i gadw'r dwbl ystafell wely yn lân ac yn drefnus: 3 awgrym

1. Ceisiwch wneud eich gwely cyn gynted ag y byddwch yn deffro.

2. Manteisiwch ar y drefn arferol i drefnu'r llanast o'r diwrnod cynt: os ewch chi i'r gegin, manteisiwch ar y cyfle i gymryd y sbectol sydd yn yr ystafell; trefnu dillad ac esgidiau sydd allan o le, ac yn y blaen.

3. Gall brecwast yn y gwely fod yn rhamantus iawn – ond byddwch yn ofalus wrth gael prydau bwyd yn yr ystafell rhag cronni baw.

Os cewch eich ysbrydoli i addurno eich ystafell wely, <9

Mwynhewch a darllenwch yr awgrymiadau hyn ar lanhau ystafell y cwpl hefyd!
James Jennings
James Jennings
Mae Jeremy Cruz yn awdur enwog, yn arbenigwr, ac yn frwdfrydig sydd wedi cysegru ei yrfa i'r grefft o lanhau. Gydag angerdd diymwad am fannau gwag, mae Jeremy wedi dod yn ffynhonnell dda ar gyfer awgrymiadau glanhau, gwersi, a haciau bywyd. Trwy ei flog, mae’n anelu at symleiddio’r broses lanhau a grymuso unigolion i drawsnewid eu cartrefi yn hafanau pefriog. Gan dynnu ar ei brofiad a'i wybodaeth helaeth, mae Jeremy yn rhannu cyngor ymarferol ar dacluso, trefnu a chreu arferion glanhau effeithlon. Mae ei arbenigedd hefyd yn ymestyn i atebion glanhau ecogyfeillgar, gan gynnig dewisiadau amgen cynaliadwy i ddarllenwyr sy'n blaenoriaethu glendid a chadwraeth amgylcheddol. Ochr yn ochr â’i erthyglau llawn gwybodaeth, mae Jeremy yn darparu cynnwys deniadol sy’n archwilio pwysigrwydd cynnal amgylchedd glân a’r effaith gadarnhaol y gall ei chael ar les cyffredinol. Trwy ei adrodd straeon trosglwyddadwy a'i hanesion y gellir eu cyfnewid, mae'n cysylltu â darllenwyr ar lefel bersonol, gan wneud glanhau yn brofiad pleserus a gwerth chweil. Gyda chymuned gynyddol wedi’i hysbrydoli gan ei fewnwelediadau, mae Jeremy Cruz yn parhau i fod yn llais dibynadwy ym myd glanhau, trawsnewid cartrefi ac yn byw un post blog ar y tro.