Sut i lanhau dodrefn MDF: 4 tiwtorial ar gyfer sefyllfaoedd amrywiol

Sut i lanhau dodrefn MDF: 4 tiwtorial ar gyfer sefyllfaoedd amrywiol
James Jennings

Ydych chi eisoes yn gwybod sut i lanhau dodrefn MDF, i'w wneud bob amser yn brydferth a'i gadw mewn cyflwr da am gyfnod hirach?

Yn y pynciau canlynol, rydym yn cyflwyno awgrymiadau ymarferol ar gynhyrchion a thechnegau glanhau eich dodrefn. Gwiriwch ef!

Pryd ddylwn i lanhau dodrefn MDF?

Cyn gwybod sut i lanhau dodrefn MDF, gadewch i ni siarad pryd i'w lanhau. Beth yw'r amlder glanhau a argymhellir?

Er mwyn osgoi difrod a staeniau, mae'n bwysig cael trefn glanhau dodrefn. Gallwch eu glanhau o leiaf unwaith yr wythnos.

Hefyd, wrth gwrs, glanhewch nhw pryd bynnag y byddwch chi'n cael rhywbeth budr arnyn nhw. Mae gweithredu'n gyflym yn yr achosion hyn yn atal yr arwynebau rhag cael eu staenio.

Sut i lanhau dodrefn MDF: rhestr o gynhyrchion a deunyddiau addas

Gallwch lanhau eich dodrefn MDF mewn ffordd ymarferol ac effeithlon gan ddefnyddio'r deunyddiau a chynhyrchion a ganlyn:

 • Glanedydd niwtral
 • Sebon cnau coco
 • 70% alcohol
 • Brethyn Amlbwrpas Perfex
 • Sbwng meddal
 • Menig amddiffynnol

Gwyliwch am gynhyrchion i'w hosgoi wrth lanhau dodrefn MDF

Wrth lanhau dodrefn MDF, ceisiwch osgoi defnyddio cynhyrchion a deunyddiau fel :

 • Llathryddion dodrefn
 • Olew
 • Glanedyddion nad ydynt yn niwtral
 • Cerosen
 • Deneuach
 • Dŵr glanweithiol
 • Cwyr
 • Glanhawyr amlbwrpas
 • Brwshys
 • Sbyngau garw

Sut i lanhau dodrefn MDF gam wrth gam

Gwirio isodsesiynau tiwtorial i lanhau eich dodrefn MDF yn effeithlon mewn gwahanol sefyllfaoedd.

Gweld hefyd: Mae'n bryd credu. Mae hud y Nadolig ynoch chi

Sut i lanhau dodrefn MDF

Mae'r cam wrth gam hwn yn ddilys ar gyfer gwyn, du, matte neu unrhyw ddodrefn MDF o liw arall, boed yn gyfan neu lacr. Gwiriwch pa mor hawdd ydyw:

 • Gwlychwch lliain ac ychwanegwch ychydig ddiferion o lanedydd niwtral.
 • Sychwch y brethyn dros yr holl arwynebau dodrefn.
 • Gorffen trwy basio lliain sych.

Sut i lanhau dodrefn MDF gwyn brwnt

 • Defnyddiwch sbwng meddal.
 • Gwlychwch y sbwng gyda 70% o alcohol.
 • Sychwch yn egnïol dros yr arwyneb cyfan nes bod yr holl faw wedi'i dynnu.
 • Sychwch â lliain sych.

Sut i lanhau dodrefn MDF gyda llwydni

 • Gwisgwch fenig amddiffynnol.
 • Lleithio sbwng meddal gyda 70% o alcohol.
 • Sbwng yr arwyneb llwydni, gan rwbio nes bod yr holl lwydni wedi diflannu.
 • Gorffen gyda lliain sych.

Sut i lanhau dodrefn MDF gyda saim

Mae'r tip hwn yn berthnasol yn bennaf i ddodrefn sydd yn y gegin. Gwiriwch ef:

 • Gwlychwch sbwng meddal a rhowch ychydig o sebon cnau coco.
 • Pwriwch arwyneb cyfan y dodrefn, gan dynnu unrhyw saim.
 • Gwlyb a brethyn mewn dŵr cynnes a wring yn dda. Yna, sychwch wyneb y dodrefn ag ef.
 • Gorffenwch â lliain sych.

Oes angen i chi roi cynnyrch ar yr MDF i'w wneud yn ddisgleirio?

Mae'r dodrefn a'r dalennau MDF yn dod fel arferffatri gyda haen sy'n rhoi disgleirio. Nid oes angen i chi gymhwyso unrhyw gynnyrch i wneud iddo ddisgleirio. I'r gwrthwyneb: gall cynhyrchion nad ydynt yn cael eu hargymell niweidio haen sgleiniog y dodrefn.

Mewn geiriau eraill: trwy lanhau'n rheolaidd, yn unol â'r tiwtorialau uchod, gallwch gadw'r dodrefn yn sgleiniog.

8 awgrym ar gyfer cadw dodrefn MDF

 1. Cael trefn ar gyfer glanhau'r dodrefn, ei lanhau o leiaf unwaith yr wythnos.
 2. Os ydych yn diferu rhywbeth a allai ei staenio ar y dodrefn, glanhewch yr wyneb cyn gynted â phosibl cyn gynted â phosibl.
 3. Peidiwch â defnyddio cynhyrchion nad ydynt yn cael eu hargymell ar gyfer glanhau.
 4. Rhowch sylw i fanylebau'r gwneuthurwr ynghylch y pwysau y mae'r dodrefn yn ei gynnal. Gall gosod gwrthrychau trwm iawn ar y dodrefn achosi difrod.
 5. Cadwch eich dodrefn MDF i ffwrdd o leithder.
 6. Peidiwch â gwneud y dodrefn yn agored i olau haul uniongyrchol.
 7. Osgoi gadael sbectol gyda diodydd yn uniongyrchol ar wyneb y dodrefn. Defnyddiwch dalwyr cwpanau (a elwir hefyd yn “crackers”).
 8. Osgoi gosod potiau poeth neu degelli yn uniongyrchol ar y dodrefn.

A dodrefn pren , a ydych chi gwybod sut i lanhau? Rydym yn esbonio cam wrth gam yma !

Gweld hefyd: Cyngor ar sut i arbed ynni gartrefJames Jennings
James Jennings
Mae Jeremy Cruz yn awdur enwog, yn arbenigwr, ac yn frwdfrydig sydd wedi cysegru ei yrfa i'r grefft o lanhau. Gydag angerdd diymwad am fannau gwag, mae Jeremy wedi dod yn ffynhonnell dda ar gyfer awgrymiadau glanhau, gwersi, a haciau bywyd. Trwy ei flog, mae’n anelu at symleiddio’r broses lanhau a grymuso unigolion i drawsnewid eu cartrefi yn hafanau pefriog. Gan dynnu ar ei brofiad a'i wybodaeth helaeth, mae Jeremy yn rhannu cyngor ymarferol ar dacluso, trefnu a chreu arferion glanhau effeithlon. Mae ei arbenigedd hefyd yn ymestyn i atebion glanhau ecogyfeillgar, gan gynnig dewisiadau amgen cynaliadwy i ddarllenwyr sy'n blaenoriaethu glendid a chadwraeth amgylcheddol. Ochr yn ochr â’i erthyglau llawn gwybodaeth, mae Jeremy yn darparu cynnwys deniadol sy’n archwilio pwysigrwydd cynnal amgylchedd glân a’r effaith gadarnhaol y gall ei chael ar les cyffredinol. Trwy ei adrodd straeon trosglwyddadwy a'i hanesion y gellir eu cyfnewid, mae'n cysylltu â darllenwyr ar lefel bersonol, gan wneud glanhau yn brofiad pleserus a gwerth chweil. Gyda chymuned gynyddol wedi’i hysbrydoli gan ei fewnwelediadau, mae Jeremy Cruz yn parhau i fod yn llais dibynadwy ym myd glanhau, trawsnewid cartrefi ac yn byw un post blog ar y tro.