Sut i drefnu gwregysau mewn ffordd ymarferol

Sut i drefnu gwregysau mewn ffordd ymarferol
James Jennings

Tabl cynnwys

Ydych chi eisiau dysgu sut i drefnu gwregysau mewn ffordd ymarferol ac effeithlon? Dilynwch yr awgrymiadau yn yr erthygl hon a gwnewch yn dda yn y sefydliad!

Yn y pynciau canlynol, byddwn yn esbonio sut i gadw'ch gwregysau'n drefnus mewn gwahanol ofodau. Edrychwch arno!

Gweld hefyd: Sut i glirio cof ffôn a'i wneud yn gyflymach

Sut i drefnu gwregysau: cam wrth gam

Mae'n bosibl storio gwregysau mewn gwahanol ffyrdd, yn dibynnu ar faint o le sydd gennych yn eich ystafell wely neu'ch cwpwrdd. Mae'r dulliau a gyflwynir yma yn addas ar gyfer gwregysau benywaidd a gwrywaidd ac ar gyfer pob math a deunydd.

Edrychwch ar awgrymiadau ar sut i drefnu gwregysau mewn gwahanol sefyllfaoedd:

Sut i drefnu gwregysau ar hangers 5><​​6>
 • Gallwch ddefnyddio crogfachau penodol i storio gwregysau, sydd â bachau neu wialen i hongian ategolion wrth y byclau.
 • Os yw'n well gennych, gallwch hefyd ddefnyddio crogfachau arferol. Gellir hongian gwregysau trwy osod bachyn cynnal y crogwr yn y byclau.
 • Mae'n werth gwneud cyfuniadau, gan gadw'r gwregys rydych chi'n hoffi ei wisgo gyda darn penodol o ddillad ar yr un awyrendy y mae'r dilledyn hwn yn cael ei hongian arno.
 • Sut i drefnu gwregysau ar fachau

  • Gallwch ddefnyddio bachau wedi'u gosod gyda sticeri a'u cysylltu â drws y wal neu'r cwpwrdd. Mae hefyd yn bosibl prynu dalwyr bachau o'r math sy'n glynu wrth ben drws, neu hyd yn oed bachau ar wahân i hongian ar y wialen sy'n cynnal ycrogfachau.
  • Yn dibynnu ar faint y bachyn, mae modd hongian mwy nag un gwregys fesul bachyn.

  Sut i drefnu gwregysau mewn blychau

  • Blychau esgidiau maent o faint da ar gyfer trefnu gwregysau.
  • Cyn storio pob gwregys, rholiwch ef yn y diamedr sy'n cyfateb i led y blwch, fel ei fod yn addas ar gyfer ei gilydd.
  • Ar ôl rholio'r gwregysau, rhowch nhw ochr yn ochr yn y blwch, gan ddefnyddio maen prawf o'ch dewis i ddiffinio'r drefn.
  • Gellir gosod y blwch mewn drôr neu ar silff yn eich cwpwrdd.

  Sut mae trefnu gwregysau mewn droriau

  Wrth storio gwregysau mewn droriau, y prif awgrym yw defnyddio cychod trefnu, blychau neu fasgedi.

  Fel hyn, rydych chi'n atal y gwregysau rhag taenu o amgylch y drôr neu eu dad-rolio tra'u bod yn cael eu storio.

  Sut i drefnu gwregysau: 5 maen prawf ar gyfer gwahanu ategolion

  Pa bynnag ddull a ddefnyddiwch i storio'ch gwregysau, gallwch eu categoreiddio i ei gwneud yn haws pan fydd angen i chi ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano.

  Edrychwch ar rai meini prawf wrth drefnu gwregysau:

  1. Gwahanwch y gwregysau yn ôl lliw

  2. Gwahanu gwregysau yn ôl deunydd

  3. Gwahanwch y gwregysau yn ôl arddull

  Gweld hefyd: Sut i olchi llenni yn y peiriant: awgrymiadau ar gyfer gwahanol fathau

  4. Gwahanwch wregysau yn ôl maint

  5. Gwahanwch eich gwregysau yn ôl y math o achlysur yr hoffech eu gwisgo

  Nawr eich bod wedi dysgu sut i drefnu gwregysau, edrychwch ar ein canllaw cyflawn ar sut trefnu droriau .
  James Jennings
  James Jennings
  Mae Jeremy Cruz yn awdur enwog, yn arbenigwr, ac yn frwdfrydig sydd wedi cysegru ei yrfa i'r grefft o lanhau. Gydag angerdd diymwad am fannau gwag, mae Jeremy wedi dod yn ffynhonnell dda ar gyfer awgrymiadau glanhau, gwersi, a haciau bywyd. Trwy ei flog, mae’n anelu at symleiddio’r broses lanhau a grymuso unigolion i drawsnewid eu cartrefi yn hafanau pefriog. Gan dynnu ar ei brofiad a'i wybodaeth helaeth, mae Jeremy yn rhannu cyngor ymarferol ar dacluso, trefnu a chreu arferion glanhau effeithlon. Mae ei arbenigedd hefyd yn ymestyn i atebion glanhau ecogyfeillgar, gan gynnig dewisiadau amgen cynaliadwy i ddarllenwyr sy'n blaenoriaethu glendid a chadwraeth amgylcheddol. Ochr yn ochr â’i erthyglau llawn gwybodaeth, mae Jeremy yn darparu cynnwys deniadol sy’n archwilio pwysigrwydd cynnal amgylchedd glân a’r effaith gadarnhaol y gall ei chael ar les cyffredinol. Trwy ei adrodd straeon trosglwyddadwy a'i hanesion y gellir eu cyfnewid, mae'n cysylltu â darllenwyr ar lefel bersonol, gan wneud glanhau yn brofiad pleserus a gwerth chweil. Gyda chymuned gynyddol wedi’i hysbrydoli gan ei fewnwelediadau, mae Jeremy Cruz yn parhau i fod yn llais dibynadwy ym myd glanhau, trawsnewid cartrefi ac yn byw un post blog ar y tro.