Gwaredu dodrefn: deall sut mae'n gweithio

Gwaredu dodrefn: deall sut mae'n gweithio
James Jennings

Gadewch i ni siarad am waredu dodrefn?

Mae'n debyg eich bod chi'n gyfarwydd â lleoliad soffa neu fatres wedi'u gadael mewn lot wag, ond y gwir yw, er bod yr olygfa hon yn gyffredin, mae ganddi broblemau difrifol.

Y cyntaf yw diraddio amgylcheddol, gan fod dodrefn yn cymryd blynyddoedd i bydru. Gallant hefyd gyfrannu at lifogydd neu hyd yn oed gael eu defnyddio gan bobl i achosi tanau trefol.

Yn ogystal, gall gwaredu amhriodol fod yn niweidiol i iechyd y cyhoedd, gan y gallant fod yn gysgod i gnofilod a phryfed niweidiol, megis llygod mawr, sgorpionau a phryfed cop.

Heb sôn am y llygredd gweledol a achosir gan y dodrefn yma sy'n cael ei daflu ar y strydoedd.

Ond y newyddion da yw bod modd cael gwared ar ddodrefn yn ddiogel a heb gymhlethdodau. Dysgwch fwy isod.

Sut mae gwaredu dodrefn yn gweithio?

Mae cael gwared ar ddodrefn yn gywir yn sicrhau bod y gwrthrych yn cael cyrchfan briodol. Ond mae'r cyrchfan hwn yn amrywio yn ôl y sefydliad sy'n ei gasglu.

Mae yna gwmnïau sy'n dadosod y dodrefn a'i anfon i'w ailgylchu. Mae matres, er enghraifft, yn cyrraedd canolfan ddidoli, lle mae ei ddeunyddiau wedi'u gwahanu.

Mae'r ffabrig a'r ewyn yn mynd i ffatrïoedd tecstilau, tra bod y dur gwanwyn yn cael ei ailddefnyddio mewn prosiectau eraill gan ddiwydiannau sy'n defnyddio'r deunydd. .

Fodd bynnag, mae yna achosion lle nad yw’n bosibl eu hailddefnyddio ac mae’r dodrefn yn cael ei anfon i safleoedd tirlenwia reolir.

Gweld hefyd: Sut i siopa ar-lein yn ddiogel ac yn gydwybodol

Mae yna sefydliadau hefyd sy'n asesu a yw'r dodrefn yn dal mewn cyflwr y gellir ei ddefnyddio ac yn ei drosglwyddo i bobl a/neu sefydliadau eraill sy'n gallu ei ddefnyddio.

Sut i gael gwared ar ddodrefn?

Nawr eich bod yn deall pwysigrwydd cael gwared ar ddodrefn yn gywir a sut i wneud hynny, mae'n bryd darganfod sut y gallwch chi wneud eich rhan.

Wyddech chi fod gwaredu afreolaidd o ddodrefn dodrefn yn cael ei ystyried yn drosedd amgylcheddol? Os caiff ei ddal yn y weithred, caiff y person ddirwy o $14,000.

Ond byddwch yn dawel eich meddwl: mae cael gwared ar ddodrefn yn ddiogel ac yn effeithiol yn dasg hawdd, rhad a chyflym ar y cyfan. Mae angen i chi fod yn fodlon cwblhau'r broses!

Yn gyntaf, aseswch yr angen gwirioneddol i gael gwared ar y dodrefn. Os oes gwir angen cael gwared arno, dewiswch ble i gael gwared arno.

Ble i gael gwared ar ddodrefn?

I anfon y dodrefn i leoliad priodol, bydd angen i chi wneud ychydig o ymchwil ar yr opsiynau sydd ar gael yn eich bwrdeistref. Y rhai mwyaf cyffredin yw:

Eich neuadd y ddinas: Mae sawl bwrdeistref yn cynnig gwasanaeth casglu dodrefn ail-law am ddim. Holwch am y posibilrwydd hwn trwy'r sianeli cyswllt swyddogol â neuadd y ddinas.

Cyrff anllywodraethol a grwpiau rhoddion: Gallwch hefyd chwilio am sefydliad anllywodraethol a di-elw i'w anfon. dodrefn mewn cyflwr da i'r rhai sydd ei angen.Neu gallwch hyd yn oed wneud cyhoeddiad ar rwydweithiau cymdeithasol eich bod yn trosglwyddo'r dodrefn heb unrhyw gost. Mae'n ffordd arall o ymarfer undod!

Sefydliadau preifat: Mae cwmnïau sy'n arbenigo mewn casglu dodrefn a malurion hefyd yn ddewis arall gwych. Maen nhw'n codi'r gwrthrych gartref ac, ar ôl ei ddadansoddi, yn dewis y cyrchfan gorau, a all fod yn ddatgymalu, ailgylchu, rhoi, adfer, ac ati.

Y cwmni gweithgynhyrchu dodrefn: logisteg gwrthdroi yn ateb i gynhyrchion gael eu casglu a'u gwaredu'n gywir ar ôl eu defnyddio.

Ym Mrasil, mae rheoli gwastraff a gynhyrchir gan gwmnïau cyhoeddus a phreifat yn cael ei reoleiddio gan y Polisi Gwastraff Solet Cenedlaethol (PNRS).

Cyn taflu'r dodrefn, beth am ei adnewyddu?

Mae yna sefyllfaoedd lle nad oes angen i bobl daflu'r dodrefn, maen nhw'n mynd yn sâl ohono. Allwch chi uniaethu â hynny?

Os felly, gallwch chi roi wyneb arall i'r gwrthrych: beth am beintio'r dodrefn mewn lliw gwahanol? Mae hefyd yn ddiddorol newid ychydig o fanylion, fel newid dolenni drôr neu newid clustogwaith cadair, er enghraifft.

Ond gadewch i ni ddweud nad ydych chi wir eisiau'r darn o ddodrefn mwyach neu nid oes gennych le. ar ei gyfer mwyach. Yn yr achos hwn, y gamp yw rhoi swyddogaeth newydd iddo.

Gall sylfaen gwely ddod yn sylfaen ar gyfer gardd fertigol. Gall rhai droriau ddod yn gilfachau wal a'rgall drysau cwpwrdd dillad ddod yn silffoedd.

Gweld hefyd: Sut i papur wal

Mae yna lawer o bosibiliadau, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw rhyddhau'ch creadigrwydd a chael eich dwylo'n fudr.

Meddwl am ffyrdd o wneud yr hyn yr hoffech ei waredu'n gywir. mae gan ddodrefn bopeth i'w wneud â'r cysyniad o gartref cynaliadwy. Dysgwch fwy drwy glicio yma!
James Jennings
James Jennings
Mae Jeremy Cruz yn awdur enwog, yn arbenigwr, ac yn frwdfrydig sydd wedi cysegru ei yrfa i'r grefft o lanhau. Gydag angerdd diymwad am fannau gwag, mae Jeremy wedi dod yn ffynhonnell dda ar gyfer awgrymiadau glanhau, gwersi, a haciau bywyd. Trwy ei flog, mae’n anelu at symleiddio’r broses lanhau a grymuso unigolion i drawsnewid eu cartrefi yn hafanau pefriog. Gan dynnu ar ei brofiad a'i wybodaeth helaeth, mae Jeremy yn rhannu cyngor ymarferol ar dacluso, trefnu a chreu arferion glanhau effeithlon. Mae ei arbenigedd hefyd yn ymestyn i atebion glanhau ecogyfeillgar, gan gynnig dewisiadau amgen cynaliadwy i ddarllenwyr sy'n blaenoriaethu glendid a chadwraeth amgylcheddol. Ochr yn ochr â’i erthyglau llawn gwybodaeth, mae Jeremy yn darparu cynnwys deniadol sy’n archwilio pwysigrwydd cynnal amgylchedd glân a’r effaith gadarnhaol y gall ei chael ar les cyffredinol. Trwy ei adrodd straeon trosglwyddadwy a'i hanesion y gellir eu cyfnewid, mae'n cysylltu â darllenwyr ar lefel bersonol, gan wneud glanhau yn brofiad pleserus a gwerth chweil. Gyda chymuned gynyddol wedi’i hysbrydoli gan ei fewnwelediadau, mae Jeremy Cruz yn parhau i fod yn llais dibynadwy ym myd glanhau, trawsnewid cartrefi ac yn byw un post blog ar y tro.