Kushtet e Përdorimit

Këto Kushte përdorimi, së bashku me Politikën tonë të Privatësisë, rregullojnë përdorimin tuaj të faqes së internetit dhe shërbimeve të ofruara nga funhe-evol.org. Ju lutemi rishikoni me kujdes këto Kushte përpara se të përdorni Shërbimet, sepse ato ndikojnë në të drejtat tuaja. Duke përdorur ndonjë nga Shërbimet, ju i pranoni këto Kushte dhe pranoni të jeni të detyruar ligjërisht prej tyre.

Përdorimi i kësaj faqeje interneti është subjekt i kushteve të mëposhtme të përdorimit:

  • përmbajtja e faqeve të kësaj faqe interneti është vetëm për informacionin tuaj të përgjithshëm dhe për përdorim personal. Ai mund të ndryshojë pa paralajmërim.
  • Kjo faqe interneti përdor cookie për të monitoruar preferencat e shfletimit. Nëse ju lejoni që të përdoren cookie-t, informacioni personal i mëposhtëm mund të ruhet nga ne për përdorim nga palët e treta.
  • As ne dhe asnjë palë e tretë nuk japim asnjë garanci ose garanci për saktësinë, afatin kohor, performancën, plotësinë ose përshtatshmërinë e informacionit dhe materialeve të gjetura ose të ofruara në këtë faqe interneti për ndonjë qëllim të veçantë. Ju pranoni se informacione dhe materiale të tilla mund të përmbajnë pasaktësi ose gabime dhe ne shprehimisht përjashtojmë përgjegjësinë për çdo pasaktësi ose gabim të tillë në masën më të plotë të lejuar me ligj.
  • Përdorimi juaj i çdo informacioni ose materiali në këtë faqe interneti është tërësisht në rrezikun tuaj, për të cilin ne nuk do të jemi përgjegjës. Do të jetë përgjegjësia juaj për të siguruar që çdo produkt, shërbim ose informacion i disponueshëm përmes kësaj faqeje interneti të plotësojë tuajinkërkesa specifike.
  • Kjo faqe interneti përmban materiale të cilat janë në pronësi ose të licencuar për ne (Përveç rastit kur thuhet ndryshe). Ky material përfshin, por nuk kufizohet në, dizajnin, paraqitjen, pamjen, pamjen dhe grafikën. Riprodhimi është i ndaluar përveçse në përputhje me njoftimin për të drejtën e autorit, i cili është pjesë e këtyre termave dhe kushteve.
  • Të gjitha markat tregtare të riprodhuara në këtë faqe interneti, të cilat nuk janë pronë e operatorit ose të licencuara për të, janë të njohura në uebsajti.
  • Përdorimi i paautorizuar i kësaj faqeje interneti mund të shkaktojë një pretendim për dëmshpërblim dhe/ose të jetë një vepër penale.
  • Sajtet tona përmbajnë lidhje me sajte të tjera që lejojnë përdoruesit të largohen nga faqet tona. Këto lidhje janë dhënë për lehtësinë tuaj për të ofruar informacione të mëtejshme. Ne nuk jemi përgjegjës për praktikat e privatësisë, politikat ose përmbajtjen e faqeve të tilla të internetit.
  • Përdorimi juaj i kësaj faqeje interneti dhe çdo mosmarrëveshje që lind nga përdorimi i tillë i faqes në internet i nënshtrohet ligjeve të Indisë.

Duke përdorur këtë faqe interneti dhe shërbimet e ofruara prej tij, ju pranoni Termat dhe Kushtet e përcaktuara më sipër. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me të njëjtën gjë, atëherë ju lutemi na kontaktoni duke dërguar një email në [email protected] ose duke përdorur këtë faqe .